Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.


Åpen søknad administrasjon/kontor/ledelse

Det er Instituttstaben som i hovedsak tar seg av alt innen administrasjon og kontoroppgaver på FFI.

Instituttstabens enheter som er aktuelle:

- Arkivet 

- Kommunikasjonsenheten (inkludert biblioteket)

- HR-enheten

- Innkjøpskontoret (inkludert lager og postfordeling)

- IT-enheten

- Sikkerhetsenheten

- Økonomienheten (inkludert regnskap og lønn)

FFI benytter Agresso som økonomisystem og som lønns- og personalsystem, og P360 dokumentbehandlingssystem.

I tillegg bruker vi kontorstøtteprogrammene til Microsoft Office, samt Wintid for tidregistrering.

Åpen søknad betyr at din søknad vil være med under vurderingen av søkere når en stilling innenfor dette fag-/arbeidsområde utlyses via våre nettsider. Du vil kun bli kontaktet dersom du skulle være av interesse for aktive stillinger som er utlyst. Det vil ikke bli sendt tilbakemelding om at man ikke er kvalifisert eller liknende til kandidater med åpen søknad.

FFI forbeholder seg retten til uten forvarsel å slette ufullstendige søknader som ikke inneholder elektronisk utfylt CV og søknadstekst.

Eventuelle spørsmål kan rettes til HR-enheten på telefon: 63807120 eller på epost: jobb@ffi.no

 

 
 

Send søknad ]   [ Skriv ut ]
[ Send søknad ]

Hjemmeside:
http://www.ffi.no