Forsvarets forskningsinstitutt

Åpen søknad - administrasjon og kontor

Det er Instituttstaben som i hovedsak tar seg av alt innen administrasjon og kontoroppgaver på FFI.

Instituttstabens enheter som er aktuelle:

- Dokumentsenteret

- Kommunikasjonsenheten (inkludert biblioteket)

- HR-enheten

- Logistikk

- IT-enheten

- Sikkerhet

- Økonomienheten

FFI benytter Agresso som økonomisystem og som lønns- og personalsystem, og P360 dokumentbehandlingssystem.

Åpne søknader vil kun bli vurdert i helt konkrete tilfeller, og gjelder ikke som søknad på en eksternt utlyst stilling. Du vil ikke få tilbakemelding på en åpen søknad. Dersom du ønsker å søke på en av våre utlyste stillinger, må du søke direkte på denne for å bli vurdert.

FFI forbeholder seg retten til uten forvarsel å slette ufullstendige søknader som ikke inneholder elektronisk utfylt CV og søknadstekst.

Eventuelle spørsmål kan rettes på epost: jobb@ffi.no

 

Del på:

Hjemmeside:

http://www.ffi.no

Adresse:

Instituttveien 20 2007 Kjeller