Forsvarets forskningsinstitutt

Åpen søknad fagarbeider

Eiendom-, bygg- og anleggsenheten (EBA)
Enheten ivaretar den sentrale saksbehandlingen og kontroll av den interne virksomheten vedrørende instituttets bygninger, område og anlegg. Kontoret behandler også løpende saker overfor andre offentlige organer.

Drift og vedlikehold av FFIs eiendommer i Horten administreres lokalt.

Prototypverkstedet
Prototypverkstedet er et mekanisk verksted tilpasset konstruksjon, beregninger/simuleringer og utvikling av mekaniske komponenter, utstyr og prototyper. Verkstedet har presisjonsmaskiner for sponfraskillende bearbeiding med både manuelle- og CNC-maskiner for opp til fem akser simultanbearbeiding. I tillegg er det utstyr for platebearbeiding og sveising. Et eget målelaboratorium tar hånd om toleransemålinger og kontroll.

Vi utfører
- konstruksjon av mekanisk utstyr
- styrkeberegning/simulering
- tilvirkning av prototyper og småserier

Åpne søknader vil kun bli vurdert i helt konkrete tilfeller, og gjelder ikke som søknad på en eksternt utlyst stilling. Du vil ikke få tilbakemelding på en åpen søknad. Dersom du ønsker å søke på en av våre utlyste stillinger, må du søke direkte på denne for å bli vurdert.

FFI forbeholder seg retten til uten forvarsel å slette ufullstendige søknader som ikke inneholder elektronisk utfylt CV og søknadstekst.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes på epost jobb@ffi.no

Del på:

Hjemmeside:

http://www.ffi.no

Adresse:

Instituttveien 20 2007 Kjeller