Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.


Åpen søknad fagarbeider

Bygg-, eiendom- og miljøkontoret
Kontoret ivaretar den sentrale saksbehandlingen og kontroll av den interne virksomheten vedrørende instituttets bygninger, område og anlegg. Kontoret behandler også løpende saker overfor andre offentlige organer.

Drift og vedlikehold av FFIs eiendommer i Horten administreres lokalt.

Prototypverkstedet
Prototypverkstedet er et mekanisk verksted tilpasset konstruksjon, beregninger/simuleringer og utvikling av mekaniske komponenter, utstyr og prototyper. Verkstedet har presisjonsmaskiner for sponfraskillende bearbeiding med både manuelle- og CNC-maskiner for opp til fem akser simultanbearbeiding. I tillegg er det utstyr for platebearbeiding og sveising. Et eget målelaboratorium tar hånd om toleransemålinger og kontroll.

Vi utfører
- konstruksjon av mekanisk utstyr
- styrkeberegning/simulering
- tilvirkning av prototyper og småserier

Åpen søknad betyr at din søknad vil være med under vurderingen av søkere når en stilling innenfor dette fag-/arbeidsområde utlyses via våre nettsider. Du vil kun bli kontaktet dersom du skulle være av interesse for aktive stillinger som er utlyst. Det vil ikke bli sendt tilbakemelding om at man ikke er kvalifisert eller liknende til kandidater med åpen søknad.

FFI forbeholder seg retten til uten forvarsel å slette ufullstendige søknader som ikke inneholder elektronisk utfylt CV og søknadstekst.

Evt spørsmål kan rettes til HR-enheten på telefon: 63807120 eller på epost: jobb@ffi.no

 
 

Send søknad ]   [ Skriv ut ]
[ Send søknad ]

Hjemmeside:
http://www.ffi.no