Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.


Arkivleder

Vi søker en arkivleder som er opptatt av god informasjonsforvaltning, og som er faglig engasjert og nysgjerrig. Hvis du i tillegg vil være med og utvikle en effektiv og framtidsrettet forvaltning ved instituttet, er dette jobben for deg.  

Arkivenheten ved FFI har til sammen fire medarbeidere og er en del av instituttets stab. Arkivet har ansvar for FFIs arkiv, post og sentrale e-postmottak. Enheten har også systemansvar for FFIs dokumenthåndteringssystem Public 360 og driver arkivfaglig veiledning, journalføring, kvalitetssikring og veiledning innenfor aktuelt lov- og regelverk.

Sentrale ansvarsområder er

- ansvar for FFIs arkiv og arkivfunksjoner, og for å videreutvikle gode daglige 
  arkivrutiner

- personal-, økonomi- og fagansvar for Arkivenheten

- opplæringsansvar for dokumentfaglige spørsmål etter aktuelt lov- og regelverk,
  herunder arkiv-, offentlighets-, personopplysnings- og sikkerhetsloven

utvikle effektiv og framtidsrettet informasjonsforvaltning ved instituttet

- samarbeid med sikkerhetsenheten ved instituttet på områder innen forebyggende
  sikkerhet, spesielt dokumentsikkerhet

Nødvendige kvalifikasjoner er

- relevant høyere utdanning med arkiv i fagkretsen

- relevant ledererfaring

- god kunnskap om aktuelle lover og forskrifter

- gode IKT-ferdigheter og evne til å forstå samspillet mellom informasjonsforvaltning
  og teknologi

- kjennskap til Noark-basert dokumenthåndteringssystem

- god skriftlig og muntlig formuleringsevne  

Arkivenheten støtter ledelsen og medarbeidere ved hele instituttet. Som leder for enheten er det viktig at du har gode evner til å kommunisere og samarbeide, samtidig som du har vilje og evne til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ. Du er strukturert og løsningsorientert. Vi legger vekt på at du er personlig egnet for stillingen. Til stillingen kan det bli tillagt en funksjon som personvernombud.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen, må ha kun norsk statsborgerskap, og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i samsvar med det som er nødvendig for stillingen. 

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende, spennende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som tilsatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingens lønn beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med stabssjef Jan Erik Torp tlf. 63 80 71 02 eller 952 34 670 eller assisterende stabssjef Knut Mo tlf. 63 80 76 50 eller 913 70 110.

Søknad merket referansenummer 2017/01527, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 3. september 2017.

 
 

Send søknad ]   [ Skriv ut ]
Fylke:
Akershus

Jobbtype:
Fast

Heltid/Deltid:
Heltid

Arbeidstid:
Dag

Søknadsfrist:
03. september 2017

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Kjeller

[ Send søknad ]

Kontaktpersoner:
Jan Erik Torp
tlf: +47 63 80 71 02
mob: +47 952 34 670

Knut Mo
mob: +47 913 70 110

Hjemmeside:
http://www.ffi.no