Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.


HR-rådgiver - rekruttering

FFIs er et tverrfaglig forskningsinstitutt med hovedoppgave å drive forskning og utvikling til støtte for planleggingen og beslutningene i Forsvaret. FFIs mål er å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar. Vi skårer høyt i målinger om å være blant Norges mest attraktive arbeidsgivere. FFI stiller høye krav til de vi ansetter.

HR-enheten ved FFI søker nå etter en ny medarbeider som skal jobbe med rekrutteringsprosessen fra start til slutt.

HR-enheten har ansvaret for hele HR-verdikjeden på FFI, og bidrar med veiledning, støtte og rådgivning til ledere og medarbeidere. Nå er vi i ferd med å etablere nye og bedre rekrutteringsprosesser, og vi ønsker at vår nye HR-rådgiver skal være en pådriver og gjennomfører av dette arbeidet.

Du vil få ansvaret for å drive rekrutteringsprosessene fra start til slutt, og får dermed god kontakt med instituttets ledere og ansatte. Arbeidet innebærer lederstøtte og rådgivning – både i forkant, i utlysningsaktiviteter/-medievalg, under søknadsbehandlingen, og under intervjuer, seleksjon og innstillingsarbeid. Du vil også være ansvarlig for testing av våre kandidater.

Stillingen innebærer også å videreutvikle rekrutteringsprosesser og -verktøy i samarbeid med kollegaer i HR-enheten, samt generell HR-rådgivning.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på bachelor-/masternivå. Du må ha erfaring i å jobbe med rekrutteringsprosesser fra utlysning til tilsetting, og bruk av testverktøy i seleksjonen. Du bør kjenne til rekrutteringsprosesser i offentlig virksomhet. 

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du har evne til å drive en grundig og strukturert prosess, men er effektiv og mestrer å håndtere flere parallelle oppgaver. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ser etter en medarbeider som ser rekruttering som en viktig del av HR-arbeidet. Det er en fordel hvis du har kunnskap innen lover- og avtaleverk i Staten.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som ansettes i denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert 

Vi kan tilby et tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Stillingens lønn beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.  

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til fungerende personalsjef Elin Bakke tlf. 63 80 71 22 / 476 28 110, eller rådgiver Ellen Marie Nordlie tlf. 63 80 71 43 / 920 10 256.

Søknad merket ref. nr. 2017/01414, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 20. august 2017.

 
 

Send søknad ]   [ Skriv ut ]
Fylke:
Akershus

Jobbtype:
Fast

Heltid/Deltid:
Heltid

Arbeidstid:
Dag

Søknadsfrist:
20. august 2017

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Kjeller

[ Send søknad ]

Hjemmeside:
http://www.ffi.no