Forsvarets forskningsinstitutt FFI

Vi søker forskningsdirektør til en av våre avdelinger

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.

Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker en ny leder for avdeling Sensor- og overvåkningssystemer. Forskningsdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i instituttets ledergruppe.

Avdeling Sensor- og overvåkningssystemer har ca. 90 medarbeidere, der omtrent en tredjedel har arbeidssted Karljohansvern ved Horten, og resten på Kjeller. Avdelingen arbeider med sensorer, plattformer og overvåkningssystemer. Arbeidet spenner fra havets bunn til verdensrommet. Overvåkning er et viktig område for Forsvaret, og avdelingen bidrar til at Forsvaret får mest mulig ut av de mulighetene som den teknologiske utviklingen på feltet gir.

Avdelingen forestår driften av FFIs forskningsfartøy H.U. Sverdrup II og utfører forskning knyttet til dette fartøyet.

Stillingens hovedansvar er:

  • å lede og utvikle avdelingen med ansvar for personell, økonomi og leverte resultater
  • å bidra aktivt til kontakt med Forsvaret og andre samarbeidspartnere
  • å bidra til instituttets strategi- og plan- og rapporteringsarbeid
  • kvalitet og kompetanseutvikling på tvers av instituttet innen tildelte fagområder
  • forankre, etablere og gjennomføre forskningsprosjekter

Stillingen som forskningsdirektør krever utdanning på minimum masternivå, bakgrunn fra forskning og solid ledererfaring fra tilsvarende virksomhet. Kjennskap til Forsvaret er en fordel.

Vi vektlegger gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper. Du må være trygg i lederrollen og ha et ønske om å bidra i videreutviklingen av en organisasjon med fremragende kompetanse

Stillingen vil ha en betydelig internasjonal kontaktflate, noe som medfører krav til gode språkkunnskaper.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor særlig til å søke.

De som søker stillingen må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Jan Erik Torp, Assisterende direktør, tlf.  63 80 71 02 / 952 34 670, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50.  Henvendelser til rådgiver kan behandles med konfidensialitet.

Søknad merket ref.nr 2021/01761, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk innen 10. oktober 2021.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Del på:

Referansenr:

2021/01761

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10. oktober 2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kjeller

Kontaktpersoner:

Jan Erik Torp

tlf: +47 63 80 71 02

Rune Frøyslie

mob: 40 28 21 50

Hjemmeside:

http://www.ffi.no

Adresse:

Instituttveien 20 2007 Kjeller