Forsvarets forskningsinstitutt FFI

Rådgiver IT-sikkerhet

Vil du være med å bygge opp et høykompetent sikkerhetsmiljø i FFI?

 

FFI er forsvarssektorens eget forskningsinstitutt. FFIs forskning bidrar til nasjonal sikkerhet, et sterkt forsvar og et sikkert og motstandsdyktig samfunn. Vi ser nå etter deg som har lyst til å bli en del av et sikkerhetsmiljø med store ambisjoner, og her bidra til at vår forskning beskytter Norges og NATOs sikkerhet, demokrati og suverenitet.

Du får en viktig rolle i å videreutvikle IT-sikkerheten ved FFI. Du vil få en nyopprettet stilling i et team som har en strategisk og premissgivende rolle, som innebærer at du både tenker langsiktig forbedring, setter krav til IT-tekniske løsninger, veileder og følger opp IT-enheten og FoU-miljøene. FFI har en mangfoldig portefølje: ugraderte, lav- og høygraderte systemer, felles systemer og egne systemer hos ulike forskningsmiljøer. For tiden planlegger vi større endringer gjennom en ny styringsmodell for hvordan vi skal prioritere og utvikle ulike løsninger som svarer ut virksomhetens behov. Heri ligger også at vi skal modernisere og fornye ulike plattformer. Vi har en spennende tid foran oss, og du vil være med i å forme og utvikle hvordan IT-sikkerhet skal ivaretas i ny modell.

IT-enheten vil i 2023 også bli styrket innen IT-sikkerhet. Du vil jobbe tett med datasikkerhetsleder, Strategisk IKT, IT-enheten og FoU-miljøer; herunder Norges beste forskere innen cybersikkerhet.

Sikkerhetsmiljøet styrkes. Vi har sammensatt og bred sikkerhetsfaglig kompetanse, og samarbeider med FFIs egne topp kvalifiserte sikkerhetsfaglige forskere. Sikkerhetsansvaret vårt handler om beskyttelse mot tilsiktede handlinger, «security».

FFI er opptatt av at du som ansatt skal få rom til faglig og personlig utvikling. Vi er stolte av FFIs viktige bidrag i å beskytte nasjonale, demokratiske verdier, og en forutsetning for vårt bidrag er de ansattes kompetanse.

Vi ser for oss at du brenner for IT-sikkerhet, at du trives med mange relasjoner og med å bidra til utvikling og forbedring.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere IT-sikkerheten i konteksten av FFIs risikobilde, med samspillet mellom det digitale, fysiske og menneskelige; og finne tilnærminger til håndtering i ny styringsmodell
 • Sette føringer til IT-sikkerhetsløsninger (teknisk informasjonssikkerhet), veilede, følge opp og utfordre valg av løsninger i IT-enheten og i prosjekter
 • Ha et overordnet blikk på FFIs ulike IT-løsninger
 • Tilpasse akutte og langsiktige IT-sikkerhetstiltak til endringer i sikkerhetspolitisk situasjon og trusselbilde
 • Gi føringer til FFIs tilnærming til håndtering av hendelser og forensics
 • Bidra i IT-beredskapsøvelser
 • Gjennomføre eller bidra i risikovurderinger
 • I samarbeid med datasikkerhetsleder, gjennomføre andrelinjekontroll etter revisjonsmetodikk
 • Bidra til å skape god IT-sikkerhetskultur
 • Holde deg oppdatert på faglig utvikling

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning utover bachelor.
 • Erfaring med teknisk arkitektur, oppsett, design og implementering av infrastrukturløsninger
 • Erfaring med operativ IT-sikkerhet

Det er en fordel med:

 • God teknisk forståelse og forståelse av operative tiltaks betydning for IT-sikkerhet; herunder forståelse av hvilke sikkerhetstiltak som virker mot aktuelle trusler
 • Erfaring med valg og anvendelse av ulike sikkerhetsløsninger
 • God forståelse av trusselbildet
 • Erfaring med sikkerhetsutfordringer knyttet til skytjenester
 • Erfaring med graderte systemer og innsikt i sikkerhetsloven
 • Erfaring SIEM-løsninger
 • Erfaring fra IT-revisjoner
 • Relevante sertifiseringer

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å se IT-sikkerhet i et helhetlig risikobilde
 • Nysgjerrig og nytenkende
 • Samarbeider godt med kollegaer på ulike organisatoriske nivå
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Ønske om kontinuerlig kompetanseutvikling

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte sjef sikkerhet og beredskap Rannveig Hiis-Hauge, tlf. 979 81 991.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 31. januar 2023. Ref.nr. er 2022/02694.

 

Del på:

Referansenr:

2022/02694

Fylke:

 • Viken
 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kjeller

Kontaktpersoner:

Rannveig Hiis-Hauge

mob: +47 9798 1991

Hjemmeside:

http://www.ffi.no

Adresse:

Instituttveien 20 2007 Kjeller